O nas

Fundacja Protektoria
ul. Mickiewicza 66/1
01-650 Warszawa

Telefon:  22- 8320732
e-mail:    biuro@protektoria.pl
www:   protektoria.pl

KRS: 0000378227,     REGON 142808350,   NIP 525-000-77-38,
k-to: 50 1020 1013 0000 0402 0243 1369

Sfera działań Fundacji

– rozwój oświaty –
– rozwój kultury i dziedzictwa narodowego
– ochrona naturalnego środowiska człowieka
– działania humanitarne i integracja społeczna.

Przy Fundacji działają dwa akredytowane kluby:

Klub Pod Platanem – Klub o charakterze lokalnym warszawskim – główną jego domeną jest ochrona naturalnego środowiska człowieka, ochrona przyrody, wzajemna pomoc sąsiedzka i społeczna, integracja międzypokoleniowa.

Członkowie Klubu prowadzą również ogródek botaniczny.

 

Polski Klub Tradycja i Nowoczesność – Klub ogólnopolski o charakterze internetowym.

Klub w szczególności podejmuje działania na rzecz integracji osób wykluczanych społecznie z powodu niekonformistycznych poglądów, obyczajów, ubioru, zachowań, niepełnosprawności, sytuacji życiowej wynikającej z przypadków losowych.
Dewiza klubu:  „Tam kończy się moja wolność gdzie twoja zaczyna”.

e-adres do Klubu:       klub.tin@interia.pl

 

Kluby korzystają z osobowości prawnej Fundacji Protektoria.